IOGT-NTO:s Kongress 2021

IOGT-NTO:s kongress 2021 kommer i huvudsak ske 28 juni till 4 juli 2021, men förberedelser och beredning kan ske även före denna vecka. Mer information, förhandlingsschema och uppdateringar kommer löpande publiceras på iogt.se/kongress

På grund av rådande smittoläge kommer kongressen genomföras helt digitalt.

Datum 28 jun 2021 - 04 jul 2021
Plats Digitalt