IOGT-NTO:S DIGITALA Rikskonferens

Under vecka 26 inbjuder vi alla medlemmar att delta i IOGT-NTO:s första helt digitala nationella samling, där vi ska diskutera hur vi bäst tar vara på den potential vår folkrörelse har och vilka vägval vi står inför.

Det blir bland annat digitala seminarier med olika teman på Lifesize, polls på Facebook, mentimeterövningar och andra aktiviteter. Självklart har vi också engagerade föreläsare och duktiga moderatorer som leder samtalen.

Eftersom förbundsstyrelsen är extra intresserad av fyra huvudområden kommer vi att ha stort fokus på dem:

-Bemötande/organisationskultur, hur säkrar vi att alla trivs och känner sig välkomna?
-Framtida finansiering, hur ska vi finansiera vår verksamhet i framtiden?
-Styrformer inom IOGT-NTO, hur leder och styr vi vår verksamhet?
-Demokratifrågor, är representativ demokrati det bästa? Kan alla medlemmar göra sin röst hörd?

Schema med tider och tydliga instruktioner om hur man deltar, samt all annan relevant information uppdateras successivt här.

Datum 22 jun 2020 - 27 jun 2020
8626917