Här får du utbyta erfarenheter med andra medlemmar som är intresserade av internationella frågor. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer inom området med hjälp av både interna och externa föreläsare. Fokus är de utmaningar som IOGT-NTO står inför just nu och hur du som medlem kan arbeta med dessa frågor på hemmaplan.

Målgrupp: Både du som har deltagit i nätverket tidigare och du som är ny i nätverket är välkommen.

Tid och plats:
Torsdag den 31 oktober kl 18:00-20:30.
Träffarna sker på respektive distrikts videokonferensanläggning. För mer information och anmälan kontakta ditt distrikt.

Tema: Alkoholskatt och global hälsa.
Vår världspresident för IOGT international Kristina Sperkova pratar om ”Alkoholskatt och global hälsa – når vi det via alkoholpolicy?” Vår internationella organisation jobbar på alla nivåer och andra lyssnas på IOGT international – från lokalpolitiker till WHO och i FN. Nu gäller det för oss på lokalnivå att hänga med – ta chansen, möt Kristina Sperkova.

Tidplan:
Kl 18:00 Samling på distriktens Lifesize anläggning
Kl 18:30 Dagens tema via Lifesize ”52 Borås VR”
Kl 19:30 Fortsatt samtal kring dagens tema utifrån ett lokalt perspektiv
Kl 20:30 Tack för ikväll

För mer information kontakta: Winnie Blom-Jensen, mobil: 0701-90 84 61 eller e-post: winnie.blom-jensen@iogt.se

Datum 31 okt 2019
Tid 18:00 - 20:30