Information om medlemskort

Från och med 2020 kommer vi inte längre skicka ut några medlemskort per automatik.
Du som behöver/vill ha ett medlemskort kan beställa det genom att kontakta Medlemsservice: medlemsservice@iogt.se

Medlemsservice svarar också på frågor om detta.

Datum 14 jan 2020 - 01 mar 2020
8624902